Педагогічний салон

для директорів загальноосвітніх закладів міста

Тема: «Виховання національно-патріотичних якостей особистості учня через систему урочної та позакласної діяльності».

Форма проведення: педагогічний салон - інноваційна форма методичної роботи з педагогічними кадрами, яка передбачає обмін думками з певного питання, заслуховування фахівців та характеризується спільною колективною справою.

Термін: 20.04.2016
Час: 09.00 – 12.00
Місце проведення: ЗОШ №17
Відповідальні: Скрипниченко Н.О. Пилипенко Л.В.
Мета: визначити сучасні теоретичні та практичні засади національно-патріотичного виховання учнівської молоді, актуальність цього питання та необхідність системного підходу до реалізації його завдань.

Завдання:

 • поглибити знання директорів шкіл міста державної нормативно - правової бази з національно-патріотичного виховання учнів;
 • розвивати вміння аналізувати чинну нормативно-правову базу, визначати її переваги та недоліки, висловлювати своє бачення проблеми;
 • ознайомитися з особистою думкою науковців, гостей педагогічного салону, щодо стратегії розвитку української освіти та досвідом роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 з національно-патріотичного виховання;
 • презентувати педагогічний салон як інноваційну форму методичної роботи з педагогічними кадрами.

Очікувані результати.

Проведення заходу дозволить удосконалити навички директорів із:

 • аналізу нормативно-правову бази з питань національно-патріотичного виховання учнів;
 • визначення чинників впливу на формування національно-патріотичних якостей особистості учня та шляхи корекції негативних проявів;
 • планування позакласної роботи школи з національно-патріотичного виховання, створення системи цієї роботи;
 • трансформування представленого досвіду ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 до умов своєї школи та створення власного досвіду з національно-патріотичного виховання учнів.

План проведення заходу

І. Організаційна частина

8.30-9.00 – реєстрація учасників

ІІ. Інформаційна частина

9.00-9.10 – візитка ЗОШ №17

Пилипенко Л.В., директор школи

9.10-9.20 – визначення актуальності питання

Скрипниченко Н.О., завідувач ММК

ІІІ. Практична частина

9.20-9.40 – робота вітальні «У гостях у Феміди»

 • огляд нормативно-правової бази з національно-патріотичного виховання, визначення переваг і недоліків, виступи гостей, привітання учнів.

9.45-10.05 - робота вітальні «У соціумі»:

 • визначення позитивних і негативних чинників впливу на формування національно-патріотичних якостей особистості учня школи, родини, соціуму, шляхів нейтралізації негативу, виступи гостей, привітання учнів.

10.10-10.30 – робота вітальні «Патріотична»:

 • створення плану шкільних позакласних заходів для учнів з національно-патріотичного виховання, привітання учнів, виступи гостей.

10.35-11.15 – робота вітальні «Сузір’я»:

 • виступ із досвіду роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17, виступи учнів, гостей.

ІV. Підсумкова частина

11.20-11.40 – робота вітальні «Довкілля»:

 • рефлексія, підбиття підсумків семінару.

11.40-12.20 – робота вітальні «Фуршетна»:

 • спілкування учасників семінару, гостей заходу.

Нормативно-правові документи з національно-патріотичного виховання

Конституція України

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Закон України про освіту

Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму,
доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;


виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей
України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни.

ДЕРЖАВНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА "ОСВІТА" УКРАЇНА XXI СТОЛІТТЯ

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Національне виховання в Українській державі має бути спрямоване на формування у молоді і дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури.

Головна мета національного виховання - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Закон України про загальну середню освіту

Стаття 5.Завдання загальної середньої освіти

Завданнями загальної середньої освіти є:

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги доКонституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки

В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають дальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання, оптимізації державної політики у зазначеній сфері.

Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, громадян з формування у людини і громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.

В основу системи національно-патріотичного виховання має бути покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді.

/Files/images/2804/DSC09740.JPG /Files/images/2804/DSC09748.JPG

/Files/images/2804/DSC09749.JPG /Files/images/2804/DSC09761.JPG

/Files/images/2804/DSC09757.JPG /Files/images/2804/DSC09779.JPG

/Files/images/2804/3hKZwiKFxZs.jpg /Files/images/2804/huwTNIp6A_o.jpg /Files/images/2804/zhIRTqNrfLs.jpg /Files/images/2804/zzwqFhVhiYU.jpg

/Files/images/2804/d1M3KDBv09Y.jpg /Files/images/2804/ndk_oGeTW3E.jpg

/Files/images/2804/wm_FksxxWHk.jpg /Files/images/2804/YaZdHrtMfHI.jpg

/Files/images/2804/q0I9HjrrHrs.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2173

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

САЙТ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ № 17 ТОРЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата останньої зміни 30 Листопада 2022

Цей сайт безкоштовний!